Warunki dostawy

Dostawy zakupionych towarów poprzez platformę handlową www.inpart24.com

1.       Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.       Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1.    czas kompletowania Produktów wynosi od 24 godzin do 10 dni roboczych od momentu:

a)       zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo

b)      pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności albo

c)       przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem,

2.2.    dostawa Produktów następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3.       Zakupione w Platformie Handlowej Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub spedycji paletowej GEODIS.

4.       Klient ma także możliwość osobistego odebrania Produktów w siedzibie Sprzedawcy, pod warunkiem uprzedniego kontaktu telefonicznego lub mailowego w sprawie odbioru.

5.       Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.       W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7.       Klient jest zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Sprzedawcy w wysokości dwukrotności wartości złożonego przez Klienta Zamówienia, jeśli nie odbierze przesyłki zamówionej za pobraniem.

SPIS TREŚCI

Dostawy zakupionych towarów poprzez platformę handlową www.inpart24.com

;