Chłodzenie adiabatyczne – definicja, rodzaje, zalety, ograniczenia – Kompletny poradnik

Chłodzenie Adiabatyczne

Czym jest chłodzenie adiabatyczne?

Chłodzenie adiabatyczne to proces, który polega na redukcji ciepła poprzez rozprężanie gazu lub pary. Zachodzi wtedy, gdy gaz lub para mogą się rozszerzać bez wymiany ciepła z otoczeniem.

Sprawia to, że tracą energię i ulegają ochłodzeniu.

Chłodzenie adiabatyczne działa dzięki zależności między ciśnieniem a temperaturą. Gdy gaz lub para są sprężane bez wymiany ciepła, ich temperatura wzrasta. Dzieje się tak, ponieważ ich cząsteczki przymusowo zbliżają się do siebie, co zwiększa energię.

Natomiast gdy gaz lub para są rozprężane, zachodzi odwrotny proces. Cząsteczki rozchodzą się, wykonując “pracę” na otoczeniu, co zmniejsza ich energię i temperaturę.

Weźmy za przykład powietrze. Gdy unosi się w atmosferze, rozszerza się, ponieważ ciśnienie jest niższe na większych wysokościach. W efekcie powietrze traci energię i ulega ochłodzeniu. Dlatego temperatura zazwyczaj spada wraz ze wzrostem wysokości.

Wiedz jednak, że idealna przemiana adiabatyczna nie jest możliwa w przyrodzie. Wynika to z faktu, że jakaś wymiana ciepła zawsze zachodzi.

Jaka jest funkcja chłodzenia adiabatycznego?

Funkcja chłodzenia adiabatycznego polega przede wszystkim na redukcji temperatury, ale przydaje się również do zwiększania wilgotności powietrza.

Jest to wszechstronny proces, który wykorzystasz do różnych zastosowań. Oferuje stosunkowo dużą skuteczność i nie powoduje żadnych emisji. To sprawia, że ​​jest dobrą opcją dla ekologicznych rozwiązań chłodzących.

Może albo wspomagać główny system chłodzenia, albo całkowicie go zastąpić.

Gdzie chłodzenie adiabatyczne występuje?

Chłodzenie adiabatyczne występuje w wielu różnych miejscach np. szczyty gór, wieże chłodnicze czy silniki. Wspominaliśmy już o atmosferze, ale nie jest to jedyny przykład. Inne miejsca przemiany adiabatycznej to m.in:

 • Szczyty gór - Gdy wiatr zmusza powietrze do unoszenia się i opadania przy powierzchni gór, ulega ono rozprężeniu lub sprężeniu. W efekcie jego temperatura spada lub rośnie. 
 • Silniki - Gdy powietrze jest sprężane w silniku, jego temperatura wzrasta. Pomaga to w wywołaniu zapłonu. 
 • Wieże chłodnicze - Wykorzystują chłodzenie adiabatyczne do chłodzenia wody. Najpierw wentylatory wydmuchują ciepłe powietrze na mgiełkę wodną. Gdy woda paruje, odbiera ciepło z powietrza, co umożliwia chłodzenie procesu. 
 • Nawilżacze - Chłodzenie adiabatyczne służy również do nawilżania powietrza.

Jaka jest różnica między chłodzeniem adiabatycznym a wyparnym?

Główną różnicą między chłodzeniem adiabatycznym a wyparnym jest zużycie wody.

W systemie adiabatycznym woda służy tylko do chłodzenia powietrza, które przepływa przez węże do chłodziwa. Jej zużycie nie jest w żaden sposób związane z ilością ciepła do rozproszenia, a jedynie z wydajnością systemu nawilżania w połączeniu z masą powietrza, która przez niego przepływa.

Ponadto w systemie adiabatycznym woda chłodzi powietrze tylko i wyłącznie w najgorętsze dni okresu letniego. Przez większość roku chłodzenie działa na zasadzie dry coolera.

Natomiast chłodzenie wyparne według zasad termodynamiki polega na wymianie ciepła i masy pomiędzy wodą oraz przepływającym powietrzem/procesem. Odparowanie wody następuje poprzez odbiór ciepła z powietrza/procesu, dzięki czemu obniża się jego temperatura.

W systemach wyparnych zużycie wody jest niemal stałe przez cały rok. Ściśle wiąże się z ilością ciepła, które jest rozpraszane.

Warto zaznaczyć, że wiele osób używa określeń “chłodzenie adiabatyczne” i “chłodzenie wyparne” zamiennie. Wynika to z dwóch faktów:

 1. Oba systemy działają na podobnej zasadzie (chłodzenie powietrza wodą).
 2. Termin “adiabatyczny” w chłodnictwie przemysłowym stosuje się nieco na wyrost. Ponieważ idealna wymiana adiabacyjna (bez przekazania ciepła) nie jest możliwa.

Jak działa chłodzenie adiabatyczne?

Typowe chłodzenie adiabatyczne działa w następujący sposób:

 1. Pobiera powietrze z zewnątrz. 
 2. Obniża temperaturę powietrza poprzez odparowanie wody w jego obecności.
 3. Doprowadza schłodzone powietrze do wymiennika ciepła. 
 4. Wymiennik ciepła eliminuje energię cieplną z powiązanego procesu/urządzenia i przekazuje ją do chłodnego powietrza. 
 5. Po podgrzaniu temperaturę powietrza obiegowego znów obniża proces odparowania. 
 6. Rozpoczyna się nowy cykl chłodniczy.
Schemat działania chłodzenia adiabatycznego

Jakie są rodzaje chłodzenia adiabatycznego?

Istnieją trzy główne rodzaje chłodzenia adiabatycznego -  bezpośrednie chłodzenie adiabatyczne, pośrednie chłodzenie adiabatyczne i dwustopniowe chłodzenie adiabatyczne.

Czym jest bezpośrednie chłodzenie adiabatyczne?

Bezpośrednie chłodzenie adiabatyczne to proces, który polega na bezpośredniej interakcji między wodą a powietrzem. Woda odparowuje bezpośrednio do strumienia ogrzanego powietrza, aby ułatwić jego chłodzenie.

Jest to najczęściej stosowana technika chłodzenia adiabatycznego na świecie.

Czym jest pośrednie chłodzenie adiabatyczne?

Pośrednie chłodzenie adiabatyczne to proces, w którym woda odparowuje oddzielnie od strumienia powietrza przeznaczonego do chłodzenia. Wymiana ciepła zachodzi na powierzchni rur, przez które przepływa gorące powietrze.

W efekcie temperatura obniża się bez wzrostu wilgotności.

Czym jest dwustopniowe chłodzenie adiabatyczne?

Dwustopniowe chłodzenie adiabatyczne to proces, który obejmuje elementy zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich metod.

Pierwszym etapem procesu jest chłodzenie pośrednie. Powietrze przechodzi przez wymiennik ciepła, gdzie oddaje temperaturę wodzie bez kontaktu z nią.

W drugim etapie powietrze przepływa przez mokre wkładki, podobnie jak w przypadku bezpośredniego systemu. Dzięki temu jest głębiej chłodzone i nawilżane, zanim wpłynie do żądanej przestrzeni.

Połączenie fazy chłodzenia bezpośredniego i pośredniego pozwala na większą redukcję temperatury, niż w przypadku zastosowania tylko jednej z metod. Dlatego dwustopniowy system jest najbardziej wydajny  i oszczędny spośród wszystkich wymienionych.

Jakie są zalety chłodzenia adiabatycznego?

Zalety chłodzenia adiabatycznego są następujące:

 • wydajność energetyczna, 
 • niski koszt instalacji i użytkowania, 
 • prosta budowa, 
 • szeroki zakres zastosowań, 
 • bezpieczeństwo środowiskowe.

Każdy z punktów tłumaczymy poniżej.

Wydajność energetyczna

Chłodzenie adiabatyczne sprzyja oszczędności energii. Z zasady wystarczy tylko 1 kW energii elektrycznej, aby wytworzyć 40 kW mocy chłodniczej. Co więcej, zużycie prądu praktycznie nie wzrasta w upalne dni.

Współczynnik efektywności energetycznej (EER) tego systemu jest ok. 10 razy niższy w porównaniu do innych, bardziej tradycyjnych układów chłodzenia.

A woda? Czy chłodzenie adiabatyczne nie zużywa jej za dużo?

Wręcz przeciwnie - jeden metr sześcienny wody wystarcza, aby zapewnić nawet 695 kW mocy chłodniczej.

Niski koszt instalacji i użytkowania

Kolejną zaletą chłodzenia adiabatycznego jest wyraźnie niższy koszt instalacji. Oczywiście kwota zależy od specyfiki danego systemu i jego wielkości, ale w porównaniu do bardziej tradycyjnych rozwiązań koszt będzie niższy.

To samo tyczy się użytkowania.

Chłodzenie i wentylacja dużych budynków jest możliwa przy oszczędności energii elektrycznej. Co więcej, poziom zużycia wody spada nawet o 95% (w zależności od specyfiki systemu i warunków środowiskowych).

Prosta budowa

Układ chłodzenia adiabatycznego jest też prosty w budowie, gdy mówimy o systemie bezpośrednim. Cała mechanika opiera się na przepuszczaniu powietrza przez nawilżane wkładki.

W systemach pośrednich i hybrydowych jest już nieco więcej komplikacji.

Jednak mimo wszystko chłodzenie adiabatyczne jest prostsze w budowie i obsłudze w porównaniu do bardziej tradycyjnych systemów. Kryje się tutaj dodatkowa korzyść. Dzięki prostocie instalacji unikniesz nadmiernych kosztów, które wiążą się z bardziej zaawansowaną konserwacją.

Szeroki zakres zastosowań

Wraz z rozwojem nowych adiabatycznych konstrukcji stosowanych w chłodzeniu cieczy i skraplaczach czynnika chłodniczego, adiabatyczne systemy chłodzenia znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu branżach.

Bezpieczeństwo środowiskowe

Ostatnią, ale nie mniej ważną zaletą chłodzenia adiabatycznego jest ekologiczność. System nie używa żadnych czynników chłodniczych poza wodą, dzięki czemu nie wytwarza gazów cieplarnianych.

Ponadto wymaga znacznie mniej energii elektrycznej i wody do skutecznego działania, dzięki czemu oferuje zrównoważony sposób chłodzenia budynków komercyjnych i przemysłowych.

Jakie są ograniczenia chłodzenia adiabatycznego?

Ograniczenia chłodzenia adiabatycznego są następujące:

 • mniejsza skuteczność w wilgotnym klimacie,
 • ograniczona wydajność chłodzenia,
 • większa powierzchnia użytkowa, 
 • zanieczyszczenie hałasem.

Poniżej tłumaczymy, skąd biorą się powyższe utrudnienia.

Mniejsza skuteczność w wilgotnym klimacie

Jako że powietrze w wilgotnym klimacie jest już do pewnego stopnia nasycone parą wodną, efekt chłodzenia adiabatycznego jest gorszy. Wynika to z faktu, że parowanie wody w układzie będzie ograniczone.

Niektóre kraje tropikalne mają tak wilgotny klimat, że chłodzenie adiabatyczne nie jest w stanie zapewnić wystarczającej mocy chłodniczej. Jednak w Europie taka sytuacja praktycznie nie występuje.

Zdarza się jedynie na krótko przed lub w trakcie intensywnych opadów deszczu.

Poza tym w naszym klimacie istnieje jedynie kilka wilgotnych dni w roku, w których system adiabatyczny nie może chłodzić tak skutecznie. Pojawiają się wiosną i jesienią, gdy temperatury nadal są stosunkowo niskie, a wilgotność wysoka.

Przez pozostałą część roku chłodzenie adiabatyczne funkcjonuje jako wysoce efektywne i zrównoważone rozwiązanie.

Ograniczona wydajność chłodzenia

Finalna temperatura schłodzonego powietrza w dużej mierze zależy od warunków na zewnątrz. Jeśli jest za gorąco (np. 40 stopni Celsjusza lub więcej), obniżenie temperatury do komfortowych 22 stopni Celsjusza może być problematyczne - szczególnie dla systemu bezpośredniego.

Jednak hybrydowe, dwustopniowe chłodzenie adiabatyczne daje już lepsze rezultaty. Wynika to z faktu, że powietrze dwa razy oddaje temperaturę wodzie - najpierw pośrednio, a następnie bezpośrednio.

Nie zmienia to natomiast faktu, że system nie nadaje się, gdy zależy ci na bardzo niskich temperaturach.

Większa powierzchnia użytkowa

Rozważasz zastąpienie wieży chłodniczej wieżą adiabatyczną? Zanim to zrobisz, zastanów się, czy masz wystarczająco dużo miejsca w tej samej lokalizacji.

Będąc mniej wydajnym sposobem chłodzenia, rozwiązanie adiabatyczne zajmie około 1,5 razy więcej miejsca, aby osiągnąć tę samą efektywność. W związku z tym wykorzystanie tej samej lokalizacji lub stóp fundamentowych może nie być możliwe.

Ponadto może zaistnieć konieczność dodatkowych prac budowlanych, aby pomieścić chłodnicę adiabatyczną.

Odpowiednia przestrzeń wokół jest równie ważna, bo umożliwia zasysanie powietrza przez powierzchnię wymiany ciepła. W lokalizacjach, w których może to stwarzać potencjalny problem, istnieje możliwość podniesienia chłodnicy za pomocą platformy. Umożliwia to zasysanie powietrza od spodu.

Inną opcją jest chłodnica jednostronna, gdy lokalizacja znajduje się przy ścianie.

Zanieczyszczenie hałasem

Uwzględnij także hałas, jeśli w twojej okolicy istnieją rygorystyczne poziomy, których nie można przekroczyć. Wieża adiabatyczna zazwyczaj posiada wyższy poziom mocy akustycznej przy takim samym obciążeniu, niż wieża chłodnicza.

Jednak istnieją opcje redukcji poziomu hałasu, takie jak tłumienie lub sterowanie wentylatorami.

Dla przykładu: możesz wybrać większą wieżę adiabatyczną, ale uruchomić wentylatory z niższą prędkością obrotową. W ten sposób osiągniesz wymaganą wydajność i nie przekroczysz dopuszczalnego poziomu hałasu.

Schemat działania wieży chłodniczej

Jakie są zastosowania chłodzenia adiabatycznego?

Chłodzenie adiabatyczne znajduje zastosowanie w centrach danych, na halach produkcyjnych, w systemach HVAC, wieżach chłodniczych oraz w rolnictwie.

Centra danych

Jednym z najważniejszych zastosowań chłodzenia adiabatycznego są centra danych, które wymagają odpowiednich warunków termicznych, aby serwery działały prawidłowo.

Tradycyjne systemy chłodnicze, takie jak np. klimatyzacja, bywają bardzo kosztowne w eksploatacji. Dlatego chłodzenie adiabatyczne rysuje się jako bardziej wydajny i opłacalny sposób redukcji temperatury w centrach danych.

Produkcja

Wiele procesów produkcyjnych generuje ciepło, które może uszkodzić sprzęt i wyroby. Chłodzenie adiabatyczne obniża temperaturę i utrzymuje chłód w zakładzie.

Systemy HVAC

Systemy HVAC służą do ogrzewania i chłodzenia domów i firm. Chłodzenie adiabatyczne znajduje zastosowanie jako uzupełnienie tradycyjnych systemów HVAC oraz chillerów lub samodzielny system redukcji temperatury w budynku.

Wieże chłodnicze

Wieże chłodnicze obniżają temperaturę wody w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Chłodzenie adiabatyczne może być wykorzystywane do poprawy ich wydajności.

Rolnictwo

Szklarnie często wykorzystują chłodzenie adiabatyczne do regulacji temperatury i wilgotności. Pomaga to chronić rośliny przed stresem cieplnym i szkodnikami.

Czym jest system chłodzenia adiabatycznego?

System chłodzenia adiabatycznego jest rozwiązaniem chłodzącym, które redukuje ciepło poprzez zmianę ciśnienia powietrza spowodowaną rozszerzeniem objętości.

Aby to osiągnąć, układ korzysta z chłodnicy wyparnej. Wewnątrz niej znajduje się duży wentylator, który zasysa ciepłe powietrze z zewnątrz przez zwilżone wodą wkładki. Gdy woda paruje, powietrze ochładza się i trafia do żądanej przestrzeni.

Temperaturę można kontrolować poprzez regulację przepływu powietrza w chłodnicy.

Jak jest zbudowany system chłodzenia adiabatycznego?

System chłodzenia adiabatycznego jest zbudowany z zamkniętej metalowej konstrukcji, wewnątrz której elektryczny wentylator przetłacza powietrze przez zwilżone panele (najczęściej celulozowe) lub mgiełkę wodną.

Następnie wdmuchuje schłodzone powietrze tam, gdzie jest potrzebne.

W dolnej części chłodnicy adiabatycznej znajduje się zbiornik na wodę, która jest transportowana przez pompę w kierunku dysz rozpylających. Te ostatnie utrzymują wilgotność paneli celulozowych lub tworzą mgiełkę wodną.

Ponadto przetwornica częstotliwości jest odpowiedzialna za kontrolę prędkości wentylatora, aby regulować przepływ powietrza. To bardzo ważne, ponieważ powietrze nie powinno przepływać przez panele zbyt szybko. W przeciwnym razie wchłonie za mało wody.

Jak dbać o system chłodzenia adiabatycznego?

Aby dbać o system chłodzenia adiabatycznego, skup się przede wszystkim na następujących kwestiach:

 1. Regularnie sprawdzaj poziom wody w zbiorniku, aby upewnić się, że system ma wystarczającą ilość wody do działania. 
 2. Regularnie czyść zbiornik wody i dysze rozpylające, aby zapobiec zatykaniu i zapewnić wydajną pracę układu. 
 3. Regularnie sprawdzaj panele celulozowe pod kątem oznak zużycia. Wymień je w razie potrzeby. 
 4. Regularnie sprawdzaj łopatki wentylatora i silnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Wymień je w razie potrzeby. 
 5. Regularnie sprawdzaj filtry powietrza. Wymień je, gdy staną się brudne lub zatkane. 
 6. Regularnie sprawdzaj wymiennik ciepła pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub korozji. Wymień go w razie potrzeby. 
 7. Monitoruj poziom temperatury i wilgotności w chłodzonej przestrzeni, aby upewnić się, że system działa wydajnie 
 8. Regularnie sprawdzaj system pod kątem wycieków i szybko je naprawiaj. W ten sposób zapobiegniesz uszkodzeniom spowodowanym przez wodę i zapewnisz sobie wydajną pracę systemu. 
 9. Zaplanuj regularne wizyty konserwacyjne z wykwalifikowanym technikiem, aby upewnić się, że chłodzenie działa z maksymalną wydajnością. Specjalista wychwyci wszelkie potencjalne problemy, zanim staną się poważne.

Ogólnie rzecz biorąc, dbanie o adiabatyczny system chłodzenia obejmuje regularną konserwację i kontrolę. Dzięki temu instalacja będzie działała wydajnie. Dlatego przestrzegaj powyższych wskazówek, jeśli chcesz zwiększyć żywotność i efektywność swojego układu chłodzenia.

Jaka jest przyszłość chłodzenia adiabatycznego?

Przyszłość chłodzenia adiabatycznego wygląda obiecująco, gdy weźmiemy pod uwagę silny wzrost rynku w sektorze przemysłowym i popularność zielonej technologii.

Oto kilka potencjalnych kierunków rozwoju chłodzenia adiabatycznego:

 1. Wzrost adopcji technologii adiabatycznej w różnych branżach ze względu na jej skuteczność w gorących, suchych środowiskach przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości wody. 
 2. Dalsze dążenie do poprawy wydajności, opłacalności i redukcji wpływu na środowisko. 
 3. Integracja adiabatycznych systemów chłodzenia z innymi ekologicznymi technologiami (np. energią słoneczną) w celu stworzenia bardziej zrównoważonych i wydajnych układów chłodzenia. 
 4. Zintensyfikowanie badań w zakresie adiabatycznych systemów chłodzenia w poszukiwaniu nowych aplikacji i potencjalnych zastosowań dla technologii.

Ogólnie rzecz biorąc, przyszłość chłodzenia adiabatycznego rysuje się w jasnych barwach. Ciągły wzrost i rozwój rynku, zwiększone przyjęcie technologii i postęp w jej zaawansowaniu robią swoje.

Systemy chłodzenia adiabatycznego już teraz uchodzą za skuteczne, energooszczędne i opłacalne rozwiązanie dla wielu branż.

FAQ

Dlaczego chłodzenie adiabatyczne jest ważne?

Chłodzenie adiabatyczne jest ważne, ponieważ to naturalny proces, który służy do redukcji temperatury powietrza i innych gazów. W efekcie stanowi cenne narzędzie w różnych zastosowaniach, takich jak klimatyzacja, wieże chłodnicze i szklarnie.

Jaka jest różnica pomiędzy ogrzewaniem adiabatycznym a chłodzeniem adiabatycznym?

Główna różnica pomiędzy ogrzewaniem adiabatycznym, a chłodzeniem adiabatycznym polega na kierunku zmiany temperatury. Ogrzewanie adiabatyczne to proces zwiększania temperatury gazu poprzez jego sprężanie. Chłodzenie adiabatyczne to proces obniżania temperatury gazu poprzez jego rozprężanie. W obu przypadkach ciepło nie jest dodawane ani usuwane z gazu. Jedynym sposobem zmiany temperatury jest “praca”, którą gaz wykonał.

Czy chłodzenie adiabatyczne powoduje, że powietrze się podnosi?

Nie, chłodzenie adiabatyczne nie powoduje, że powietrze się podnosi. Wręcz przeciwnie - im powietrze jest chłodniejsze, tym gęstsze się staje, przez co opada.

Czy klimatyzacja jest chłodzeniem adiabatycznym?

Nie, standardowa klimatyzacja nie jest chłodzeniem adiabatycznym. Klimatyzacja działa przy użyciu sprężarki. Jest to inny proces, niż chłodzenie adiabatyczne, ponieważ do powietrza dodaje się ciepło w celu jego późniejszego schłodzenia.

Dlaczego temperatura spada przy chłodzeniu adiabatycznym?

Temperatura spada przy chłodzeniu adiabatycznym, ponieważ gdy gaz się rozpręża, wykonuje “pracę” na otaczającym środowisku. “Praca” zużywa energię wewnętrzną gazu, co prowadzi do spadku temperatury.

Zdjęcie Bartosza Kułakowskiego - prezes zarządu w Hosetech sp. z o.o.

Autor artykułu

Bartosz Kułakowski

CEO Hosetech Sp.z o.o.

Bartosz Kułakowski jest specjalistą od węży i złączy przemysłowych z ponad 10 letnim doświadczeniem. Bartosz jest obecny w branży technicznej od 2013 roku. Zdobywał doświadczenie jako doradca techniczno-handlowy w sektorze tworzywowych taśm przenośnikowych, konstrukcji stalowych, węży i złączy przemysłowych. Od 2016 roku specjalizuje się wyłącznie w wężach i złączach. Twórca firmy HOSETECH Bartosz Kułakowski, obecnie HOSETECH Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

Czym jest chłodzenie adiabatyczne?

Jaka jest funkcja chłodzenia adiabatycznego?

Gdzie chłodzenie adiabatyczne występuje?

Jaka jest różnica między chłodzeniem adiabatycznym a wyparnym?

Jak działa chłodzenie adiabatyczne?

Jakie są rodzaje chłodzenia adiabatycznego?

Czym jest bezpośrednie chłodzenie adiabatyczne?

Czym jest pośrednie chłodzenie adiabatyczne?

Czym jest dwustopniowe chłodzenie adiabatyczne?

Jakie są zalety chłodzenia adiabatycznego?

Wydajność energetyczna

Niski koszt instalacji i użytkowania

Prosta budowa

Szeroki zakres zastosowań

Bezpieczeństwo środowiskowe

Jakie są ograniczenia chłodzenia adiabatycznego?

Mniejsza skuteczność w wilgotnym klimacie

Ograniczona wydajność chłodzenia

Większa powierzchnia użytkowa

Zanieczyszczenie hałasem

Jakie są zastosowania chłodzenia adiabatycznego?

Centra danych

Produkcja

Systemy HVAC

Wieże chłodnicze

Rolnictwo

Czym jest system chłodzenia adiabatycznego?

Jak jest zbudowany system chłodzenia adiabatycznego?

Jak dbać o system chłodzenia adiabatycznego?

Jaka jest przyszłość chłodzenia adiabatycznego?

FAQ

Dlaczego chłodzenie adiabatyczne jest ważne?

Jaka jest różnica pomiędzy ogrzewaniem adiabatycznym a chłodzeniem adiabatycznym?

Czy chłodzenie adiabatyczne powoduje, że powietrze się podnosi?

Czy klimatyzacja jest chłodzeniem adiabatycznym?

Dlaczego temperatura spada przy chłodzeniu adiabatycznym?

;