Chłodnictwo przemysłowe – definicja, rodzaje, zalety, elementy - Kompletny poradnik

Chłodnictwo przemysłowe

Czym jest chłodnictwo przemysłowe?

Chłodnictwo przemysłowe to wyspecjalizowana dziedzina zajmująca się chłodzeniem i  usuwania nadmiaru niepożądanego ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych. Nadmierna temperatura generowana podczas cyklów przemysłowych ma negatywny wpływ na sprzęt, instalacje i finalne produkty.

Gdy usuwasz ciepło, zapewniasz sobie bezpieczeństwo kontynuacji i niezawodność procesu. Chronisz w ten sposób wyniki finansowe firmy i zapobiegasz kosztownym przestojom.

Istnieją trzy główne obszary chłodzenia, w których pomaga chłodnictwo przemysłowe:

 • chłodzenie określonego procesu, np. drukowania; 
 • chłodzenie określonego produktu, np. plastiku podczas termoformowania;
 • chłodzenie określonego sprzętu, np. wycinarki laserowej.

Dlaczego chłodnictwo przemysłowe jest ważne?

Chłodnictwo przemysłowe jest ważne z następujących powodów:

 • utrzymuje wydajność sprzętu, 
 • poprawia jakość produktów, 
 • tworzy bezpieczne środowisko pracy, 
 • zapewnia zgodność z przepisami, 
 • zmniejsza koszty energetyczne.

Czytaj dalej, a poznasz szczegóły na temat każdego z powyższych punktów.

Utrzymuje wydajność sprzętu

Wiele maszyn i procesów przemysłowych generuje ciepło, które może uszkodzić lub zmniejszyć wydajność urządzeń. Przemysłowe systemy chłodzenia usuwają nadmierną temperaturę. Tym samym zapewniają płynną i wydajną pracę sprzętu.

Poprawia jakość produktów

W niektórych branżach, takich jak np. przemysł spożywczy, temperatura produktu ma kluczowe znaczenie dla jego jakości. Systemy chłodzenia utrzymują pożądane warunki termiczne w zakładzie, dzięki czemu gwarantują, że wyroby spełniają standardy jakości.

Tworzy bezpieczne środowisko pracy

Wysokie temperatury bywają niebezpieczne dla pracowników, ponieważ zwiększają ryzyko stresu cieplnego, urazów, a nawet śmierci. Jako że przemysłowe systemy chłodzenia pomagają utrzymać chłód i komfort w miejscu pracy, zmniejszają ryzyko wystąpienia podobnych zagrożeń.

Zmniejsza koszty energetyczne

Przemysłowe systemy chłodzenia obniżają koszty energii dzięki zastosowaniu bardziej wydajnych metod redukcji temperatury. Jednak w dużej mierze zależy to od doboru odpowiedniego rozwiązania dla danej firmy i dbałości o dobry stan układu chłodniczego.

Zapewnia zgodność pracy z przepisami

Wiele gałęzi przemysłu podlega przepisom, które ograniczają ilość ciepła uwalnianego do środowiska. Przemysłowe systemy chłodzenia pomagają sprostać tym wymogom.

W ten sposób chronią środowisko i zdrowie pobliskich społeczności.

Inne powody, dlaczego chłodnictwo przemysłowe jest ważne

Oprócz powyższych chłodzenie przemysłowe poprawia produktywność, skraca przestoje i zwiększa zyski. Co więcej, zapewniając chłodne i komfortowe środowisko pracy, pomaga zatrudnionym w zwiększeniu ich wydajności.

Jakie są rodzaje chłodnictwa przemysłowego?

Są trzy główne rodzaje chłodnictwa przemysłowego - suche chłodzenie (dry cooling), chłodzenie wyparne, chłodzenie kompresorowe (chiller).

Czym jest suche chłodzenie?

Suche chłodzenie to rodzaj chłodnictwa, który wykorzystuje dry cooler, czyli wentylatory, które kierują powietrze otoczone przez węże do chłodziwa z czynnikiem chłodniczym. W ten sposób dochodzi do redukcji jego temperatury.

System znajduje zastosowanie tam, gdzie niezbędna temperatura procesu jest wyższa, niż temperatura powietrza środowiskowego. Wystarczy tylko kilka stopni różnicy.

Dużą zaletą suchego chłodzenia jest fakt, że nie potrzebuje stałej podaży wody ani stacji uzdatniania. Ponadto koszt konserwacji jest bardzo niski.

Jednak są także minusy.

Przede wszystkim najniższa osiągalna temperatura chłodzenia nie może być niższa od temperatury otoczenia (chyba że zastosujesz dodatkowe rozwiązania usprawniające). Poza tym wentylatory zużywają stosunkowo dużo energii elektrycznej, a sam dry cooler potrzebuje odpowiednio dużej przestrzeni do wymiany ciepła za pomocą powietrza.

Schemat działania dry coolera

Czym jest chłodzenie wyparne?

Chłodnictwo wyparne to rodzaj chłodnictwa, który wykorzystuje utajone ciepło parowania wody do redukcji temperatury płynu lub gazu.

Przy względnej wilgotności powietrza poniżej 100% woda paruje, pochłaniając ilość ciepła znaną jako utajone ciepło parowania. W ten sposób chłodzi pozostałą ciecz lub gaz. Im niższa wilgotność względna powietrza, tym bardziej wydajny będzie ów proces.

Wilgotność względną obliczysz na podstawie różnicy między temperaturą termometru mokrego i suchego. Wystarczą standardowe wykresy termodynamiczne.

W suche letnie dni, gdy temperatura termometru suchego jest wyższa niż 25 stopni Celsjusza, ciecz może zostać schłodzona do temperatury około 21 stopni Celsjusza.

Chłodzenie wyparne zapewnia lepszą wymianę ciepła w porównaniu do dry coolera. Ponadto pobiera mniej energii elektrycznej.

Jeśli zaś chodzi o minusy, do instalacji musisz doliczyć koszt wody. Składa się na niego stacja uzdatniania i uzupełnianie strat cieczy.

Zanim przejdziemy dalej, przyjrzymy się jeszcze trzem typom wież chłodniczych, które są możliwe w systemie chłodzenia wyparnego. Chodzi o:

 • otwarte wieże chłodnicze, 
 • zamknięte wieże chłodnicze, 
 • hybrydowe wieże chłodnicze.
Schemat działania wieży chłodniczej

Jak działa otwarta wieża chłodnicza?

Otwarta wieża chłodnicza działa w prosty sposób.

Woda, która wymaga schłodzenia, jest rozpylana w górnej części wieży chłodniczej. Gdy opada pod wpływem grawitacji, styka się z powietrzem wciąganym do góry przez wentylator. W efekcie woda częściowo odparowuje, pochłaniając ciepło z pozostałych kropelek.

Już schłodzona gromadzi się w zbiorniku wodnym pod wieżą chłodniczą. Stamtąd wraca do procesu.

Jak działa zamknięta wieża chłodnicza?

Zamknięta wieża chłodnicza działa na zasadzie podobnej do skraplacza wyparnego. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast czynnika chłodniczego w wężownicy znajduje się zwykła woda.

Jak działa hybrydowa wieża chłodnicza?

Hybrydowa wieża chłodnicza w zależności od warunków zewnętrznych może działać w trzech różnych trybach:

 • suchym (jak dry cooler) 
 • adiabatycznym (jak zamknięta wieża chłodnicza) 
 • sucho-mokrym (kombinacja, która zapewnia maksymalną wydajność chłodzenia)

Ze względu na wysoką cenę początkową instalacji (około 5 razy wyższą niż w przypadku otwartej wieży chłodniczej), hybrydowe wieże chłodnicze stają się interesujące dopiero,gdy cena wody jest naprawdę wysoka. Najczęściej znajdują zastosowanie tam, gdzie konieczna jest redukcja oparów.

Co więcej, w przypadku tej technologii nacisk kładziony jest raczej na oszczędność wody, niż energii.

Czym jest chłodzenie kompresorowe?

Chłodzenie kompresorowe to rodzaj chłodnictwa, który opiera się na zasadzie termodynamiki, która mówi, że temperatura wrzenia cieczy zmniejsza się wraz ze spadkiem ciśnienia otoczenia. Dlatego sprężanie i rozprężanie umożliwia odparowanie ciekłego czynnika chłodniczego w niskiej temperaturze i skroplenie go w wyższej temperaturze.

W niskiej temperaturze ciepło będzie absorbowane z płynu, który ma być chłodzony. Natomiast w wysokiej będzie emitowane do otoczenia.

Chłodzenie kompresorowe znajduje zastosowanie w wielu miejscach od lodówek domowych po duże przemysłowe systemy chłodzenia. Wykorzystuje czynnik chłodniczy o temperaturze wrzenia niższej niż od wody.

Schemat działania chillera

Istnieją trzy główne typy chillerów przemysłowych:

 • chiller chłodzony wodą, 
 • chiller chłodzony powietrzem, 
 • chiller ze skraplaczem wyparnym.

Jak działa chiller chłodzony wodą?

Chiller chłodzony wodą wykorzystuje zewnętrzną wieżę chłodniczą do dostarczania wody, która odbiera temperaturę z czynnika chłodniczego w postaci gazowej w skraplaczu. Po odprowadzeniu ciepła czynnik przekształca się z powrotem w ciecz i rozpoczyna cykl od nowa.

Ogólnie rzecz biorąc, chillery chłodzone wodą oferują większą wydajność w porównaniu z systemami chłodzonymi powietrzem. Są elastyczne i skalowalne (nadają się zarówno do dużych rozmiarów, jak i małych wymagań w zakresie chłodzenia). Obiekty z ograniczoną przestrzenią mogą również skorzystać z przenośnych chillerów chłodzonych wodą.

Kolejną zaletą jest ich stosunkowo cicha praca w porównaniu do innych systemów.

Z drugiej strony chillery chłodzone wodą są droższe zarówno w instalacji, jak i utrzymaniu. W niektórych obszarach problemem może być także ciągłe zapotrzebowanie na wodę.

Wymagana jest również stała konserwacja, aby zapobiec awariom spowodowanym gromadzeniem się osadów mineralnych pochodzących z ciągłego obiegu wody.

Jak działa chiller chłodzony powietrzem?

Chiller chłodzony powietrzem wykorzystuje powietrze z otoczenia do odprowadzania ciepła z czynnika chłodniczego w skraplaczu za pomocą wentylatorów. Jest to główna różnica między nimi, a wersją chłodzoną wodą.

Odprowadzane ciepło może być znaczne w miejscu pracy chillera.

Początkowy koszt instalacji systemu jest zwykle niższy, niż jego odpowiednika chłodzonego wodą. Wynika to z faktu, że nie wymaga takich komponentów, jak wieża chłodnicza i pompa wodna. Z tego samego powodu chiller chłodzony powietrzem jest również tańszy w utrzymaniu.

Dobrze sprawdza się w przypadku ograniczeń przestrzennych i jest dostępny w wersjach przenośnych.

Co więcej, w niektórych konfiguracjach ciepło wyrzucane z nagrzewnicy służy do ogrzewania wnętrza budynku w zimnych miesiącach. W ten sposób zwiększa się oszczędności.

Jednak systemy chillerów chłodzonych powietrzem zwykle są bardziej energochłonne ze względu na potrzebę zasilania wentylatora. Bywają też głośniejsze, co stanowi problem w niektórych typach wnętrz.

Ponadto ich ogólna żywotność może być nieco niższa w porównaniu do wersji chłodzonych wodą.

Jak działa chiller ze skraplaczem wyparnym?

Chiller ze skraplaczem wyparnym oferuje alternatywną metodę osiągania tego samego rezultatu. W miejsce wieży chłodniczej z układu chłodzonego wodą wchodzi skraplacz wyparny. Jest to w pewnym sensie system hybrydowy - coś pomiędzy chłodzeniem wodą a powietrzem.

Czynnik chłodniczy w tej konfiguracji przekształca się z pary w schłodzoną ciecz poprzez odparowanie wody, która jest rozpylana na zewnętrznej powierzchni rur. Eliminacja wieży chłodniczej zmniejsza liczbę kroków w cyklu z dwóch do jednego (woda nie musi płynąć do wieży).

Skraplacze wyparne mają tę przewagę nad chillerami chłodzonymi powietrzem, że mogą pracować przy niższych prędkościach wentylatora, co pozwala zaoszczędzić energię. Mają też mniej komponentów, więc koszty instalacji i konserwacji są niższe w porównaniu do wersji chłodzonej wodą

Chiller ze skraplaczem wyparnym jest również stosunkowo niewielki, co stanowi zaletę w przypadku ograniczeń przestrzennych.

Minusem jest to, że system działa najskuteczniej w gorącym i suchym klimacie. Dlatego też może nie być odpowiednim rozwiązaniem w chłodniejszych rejonach północnych.

Jaka jest zasada działania chłodnictwa przemysłowego?

Zasada działania chłodnictwa przemysłowego polega na przenoszeniu ciepła z gorącego obiektu do chłodniejszego obiektu. Można to zrobić na wiele sposobów, ale najpopularniejsze metody to:

 • chłodzenie wyparne, 
 • chłodzenie wymuszonym powietrzem, 
 • chłodzenie cieczą.

Rodzaj używanego przemysłowego systemu chłodzenia zależy od konkretnego zastosowania. Np. z chłodzeniem wyparnym często spotkasz się w wieżach chłodniczych, ponieważ jest to stosunkowo niedrogi i wydajny sposób redukcji temperatury dużych ilości wody.

Chłodzenie wymuszonym powietrzem często pojawia się w wentylatorach przemysłowych i klimatyzatorach, gdyż oferuje stosunkowo prosty i skuteczny sposób chłodzenia małych i średnich obiektów.

Natomiast chłodzenie cieczą najczęściej znajduje zastosowanie w maszynach przemysłowych. Wynika to z faktu, że jest bardzo wydajne przy chłodzeniu obiektów o wysokiej temperaturze.

Bez względu na to, jaki rodzaj przemysłowego systemu chłodzenia zastosujesz, zasada działania zawsze jest taka sama: przenoszenie ciepła z gorącego obiektu do chłodniejszego obiektu. W ten sposób chronisz sprzęt, pracowników, produkty i środowisko.

Oszczędzasz również energię i pieniądze, bo zwiększasz produktywność i skracasz czas przestojów.

Jakie są główne elementy systemu chłodnictwa przemysłowego?

Główne elementy systemu chłodnictwa przemysłowego to:

 • wymienniki ciepła, 
 • kompresory, 
 • skraplacze, 
 • parowniki, 
 • pompy, 
 • wentylatory, 
 • systemy sterowania.

Czytaj dalej, a dowiesz się o nich więcej.

Czym są wymienniki ciepła?

Wymienniki ciepła to element systemu chłodnictwa, który przenosi ciepło z jednego płynu do drugiego. Są sercem większości przemysłowych systemów chłodzenia i występują w różnych typach, w tym jako:

 • płaszczowo-rurowy wymiennik ciepła, 
 • płytowy wymiennik ciepła, 
 • skraplacz wyparny.

Czym jest kompresor w chłodnictwie przemysłowym?

Kompresor to element, który znajduje się między skraplaczem a parownikiem. Pobiera podgrzane, niskociśnieniowe opary czynnika chłodniczego z parownika, spręża je w celu zwiększenia ciśnienia i pompuje do skraplacza.

W układach chłodzenia stosowane są różne kompresory, w tym m.in.:

 • tłokowe,
 • spiralne,
 • śrubowe.

Czym jest skraplacz?

Skraplacz jest jednym z dwóch typów wymienników ciepła stosowanych w podstawowej pętli chłodniczej. Gorąca para czynnika chłodniczego pod wysokim ciśnieniem dostaje się do urządzenia, gdzie uwalnia ciepło, przepływając przez wężownicę. Skraplacz jest również połączony z wentylatorem lub dopływem wody, który odbiera wysoką temperaturę.

W rezultacie czynnik chłodniczy skrapla się z powrotem do stanu ciekłego.

Czym są urządzenia rozprężne?

Urządzenia rozprężnego to element, który zajmuje się wytwarzaniem spadku ciśnienia, gdy czynnik chłodniczy opuści skraplacz. W ten sposób część czynnika chłodniczego szybko się zagotuje, tworząc dwufazową mieszaninę.

Szybka zmiana ciśnienia umożliwia następnemu elementowi wyposażenia w obwodzie, parownikowi, wykonywanie zamierzonej funkcji.

Czym jest parownik?

Parownik jest drugim wymiennikiem ciepła w standardowym obiegu chłodniczym. Podobnie jak w przypadku skraplacza, jego nazwa pochodzi od podstawowej funkcji urządzenia.

Parownik kończy cykl chłodniczy, ponieważ pochłania ciepło.

Znajduje się między zaworem rozprężnym a kompresorem, zaś jego zadaniem jest zbieranie niepożądanego ciepła z budynku i przeniesienie go do czynnika chłodniczego, aby mogło zostać odrzucone.

Następnie czynnik chłodniczy trafia z powrotem do kompresora, gdzie proces rozpoczyna się od nowa.

Za co odpowiada pompa w chłodnictwie przemysłowym?

Pompy odpowiadają za obieg płynów. Są używane w większości przemysłowych systemów chłodzenia do cyrkulacji czynnika chłodniczego w obwodzie.

Za co odpowiada wentylator w chłodnictwie przemysłowym?

Wentylatory wymuszają obieg powietrza. W niektórych systemach chłodzenia odpowiadają za wymianę ciepła w skraplaczu lub parowniku.

Do czego służy systemy sterowania w chłodnictwie przemysłowym?

Systemy sterowania kontrolują działanie przemysłowego systemu chłodzenia. Zazwyczaj zawierają one czujniki, które monitorują temperaturę chłodzonego obiektu i czynnika chłodniczego. W oparciu o zebrane dane starają się utrzymać żądaną temperaturę procesu.

Systemy sterowania mogą być proste lub złożone w zależności od konkretnego zastosowania.

Jakie czynniki brać pod uwagę podczas projektowania systemu chłodnictwa przemysłowego?

Podczas projektowania systemu chłodnictwa przemysłowego weź pod uwagę następujące czynniki:

 • obciążenie cieplne, 
 • czynniki środowiskowe, 
 • efektywność energetyczna, 
 • skalowalność, 
 • konserwacja i bezpieczeństwo.

Poniżej tłumaczymy, dlaczego są istotne.

Czym jest obciążenie cieplne?

Obciążenie cieplne to ilość energii, którą należy usunąć w celu schłodzenia procesu do żądanej temperatury.

Pierwszym krokiem przy wyborze przemysłowego systemu chłodzenia jest obliczenie obciążenia cieplnego. Jedna z metod polega na pomiarze temperatury i natężenia przepływu płynu, który ma być chłodzony.

Jakie są czynniki środowiskowe brać pod uwagę podczas projektowania systemu chłodnictwa przemysłowego?

Podczas projektowania systemu chłodnictwa przemysłowego weź pod uwagę takie czynniki środowiskowe jak temperatura otoczenia, wilgotność i prędkość wiatru mają wpływ na wydajność systemu chłodzenia.

Dla przykładu: chiller ze skraplaczem wyparnym najlepiej działa w gorącym, suchym klimacie. Jego efektywność spadnie w zimnych, wilgotnych warunkach środowiskowych.

Czym jest efektywność energetyczna systemu chłodzenia?

Wydajność energetyczna systemu chłodzenia określa jak efektywny jest system chłodzenia. Im bardziej efektywny system chłodzenia tym mniej energii będzie zużywał, co oznacza, że zaoszczędzisz pieniądze na rachunkach za prąd.

Istnieje wiele czynników, które wpływają na wydajność systemu chłodzenia, w tym:

 • rodzaj czynnika chłodniczego, 
 • konstrukcja systemu 
 • sposób obsługi i konserwacja.

Czym jest skalowalność systemu chłodzenia?

Skalowalność systemu chłodzenia to czynnik, który pozwala rozszerzyć system chłodzenia w przyszłości. Oznacza to, że instalację powinieneś móc łatwo rozbudować, aby sprostać ewentualnym zwiększonym wymaganiom.

Niektóre systemy chłodzenia są zaprojektowane z myślą o skalowalności, podczas gdy inne nie.

Konserwacja i bezpieczeństwo

Zwróć także uwagę na wymagania konserwacyjne i funkcje bezpieczeństwa systemu chłodzenia. Wybierz instalację stosunkowo łatwą w konserwacji i posiadającą zabezpieczenia, które ochronią pracowników i sprzęt przed zagrożeniami.

Z zasady chillery chłodzone wodą są trudniejsze w utrzymaniu, ale mają ten plus, że oferują większą wydajność.

Jakie są zalety efektywnego systemu chłodnictwa przemysłowego?

Największe zalety efektywnego systemu chłodnictwa przemysłowego to:

 • zwiększona produktywność, 
 • wydłużona żywotność sprzętu, 
 • oszczędność energii.

Zwiększona produktywność

Wydajny system chłodzenia skraca czas przestojów. Tym samym zapobiega przegrzaniu i awarii sprzętu, co zwiększa ogólną produktywność i rentowność procesu produkcyjnego.

Co więcej, stabilna niska temperatura zwiększa jakość finalnego wyrobu, ponieważ chroni go przed uszkodzeniami spowodowanymi gorącem. Przekłada się to również na większe zadowolenie klientów.

I finalnie komfortowe warunki pracy sprzyjają większej produktywności osób, które zatrudniasz. Kiedy nie doskwiera im wysoka temperatura, mogą lepiej skupić się na swoich obowiązkach.

Wydłużona żywotność sprzętu

Jako że wydajny system chłodzenia zapobiega przegrzaniu maszyn, chroni sprzęt przed uszkodzeniami. W ten sposób wydłuża jego żywotność i sprawia, że oszczędzasz pieniądze na naprawach.

Co więcej, park maszynowy nie będzie wymagał tak wielu przestojów konserwacyjnych, co w spojrzeniu długoterminowym przełoży się na wzrost zysków.

Oszczędność energii

Kiedy system chłodzenia działa wydajnie, zużywa mniej energii. Dzięki temu na koniec miesiąca otrzymasz mniejsze rachunki za prąd.

Ponadto wydajne chłodzenie produkuje mniej zanieczyszczeń, więc jest bardziej ekologiczne i przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Ułatwi ci też przestrzeganie przepisów dot. ochrony środowiska.

Gdzie chłodnictwo przemysłowe jest stosowane?

Najważniejsze branże, w których chłodnictwo przemysłowe jest stosowane to:

 • zakłady produkcyjne, 
 • centra danych, 
 • zakłady energetyczne, 
 • przetwórstwo spożywcze.

Systemy chłodnicze w zakładach produkcyjnych

Systemy chłodnicze znajdują zastosowanie w wielu zakładach produkcyjnych. Jednym z najpopularniejszych przykładów jest przetwórstwo tworzyw sztucznych. Dzięki odpowiedniemu chłodzeniu form wtryskowych (i innych podzespołów) plastik nie topi się. W efekcie jakość finalnego produktu jest wyższa.

Kolejnym przykładem są zakłady chemiczne. Dzięki systemom chłodniczym chemikalia nie przegrzewają się, co daje lepszą kontrolę nad zachodzącymi reakcjami.

Warto też wspomnieć o obróbce metalu. Odpowiednie chłodzenie gwarantuje, że maszyny nie ulegną przegrzaniu, co zwiększa precyzję pracy (np. przy cięciu metalu).

Systemy chłodnicze w centrach danych

Systemy chłodnicze znajdują zastosowanie w centrach danych do chłodzenia serwerów.

Serwery komputerowe każdego dnia przetwarzają mnóstwo informacji, co zmusza je do wytężonej pracy. Skutkiem ubocznym ich aktywności jest ciepło, które trzeba odprowadzić. W przeciwnym wypadku serwery przegrzałyby się, co mogłoby doprowadzić do awarii.

Systemy chłodnicze w zakładach energetycznych

Zakłady energetyczne, takie jak elektrownie oraz instalacje naftowe i gazowe, wykorzystują chłodnictwo przemysłowe do chłodzenia sprzętu i procesów.

Dla przykładu: w elektrowniach systemy chłodnicze służą do odprowadzania ciepła z turbin i innych urządzeń. W ten sposób zapobiegają przegrzaniu sprzętu i pozwalają na bardziej wydajną pracę.

Systemy chłodnicze w przetwórstwie spożywczym

Przetwórstwo spożywcze jest główną gałęzią przemysłu, która wykorzystuje systemy chłodnicze do chłodzenia produktów, np. podczas ich przechowywania. Dzięki temu żywność wolniej się psuje i dłużej zachowuje wysoką jakość. Można ją także zamrozić i w ten sposób zabezpieczyć na dłuższy czas.

Ponadto chłodnictwo przemysłowe służy do chłodzenia sprzętu w zakładach przetwórstwa żywności. Dzięki temu maszyny się nie przegrzewają i wydajniej pracują.

Jakie są najnowsze trendy w chłodnictwie przemysłowym?

Najnowsze trendy w chłodnictwie przemysłowym to:

 • inteligentne systemy chłodzenia, 
 • ekologiczne rozwiązania chłodzące, 
 • integracja z IoT i automatyzacja.

Poniżej piszemy o nich więcej.

Inteligentne systemy chłodzenia

Inteligentne systemy chłodzenia łączą się z Wi-Fi i umożliwiają użytkownikom automatyczny kontakt z panelem sterowania. Dzięki temu dostosują temperaturę do aktualnych potrzeb, nawet jeśli są poza budynkiem.

Rozwiązanie powoli wkracza do głównego nurtu wraz z rosnącą potrzebą utrzymania efektywności energetycznej. Dzięki zaawansowanej technologii zarządcy obiektów dokonają regulacji w czasie rzeczywistym, przyczyniając się do ogólnej oszczędności energii i zrównoważonej przyszłości.

Ekologiczne rozwiązania chłodzące

Ekologiczne rozwiązania chłodzące wykorzystują źródła odnawialne oraz pracują na konkretnych strefach. Przestarzałe systemy HVAC nie są w stanie zapewnić oczekiwanej wydajności. Dodatkowo przyczyniają się do nadmiernego zużycia energii, co ma negatywny wpływ na środowisko.

Użytkownicy także odczuwają presję wysokich kosztów prądu.

Dlatego przemysł coraz częściej szuka innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań. Oto niektóre z proekologicznych innowacji, które zyskują popularność:

 • Strefowe systemy, które ogrzewają lub chłodzą określone pomieszczenia w razie potrzeby. Rozwiązanie znacznie zwiększa oszczędność energii w budynkach. 
 • Chłodnictwo przemysłowe zasilane gazem i energią słoneczną. Jest znacznie tańszą opcją, niż energia elektryczna pochodząca z paliw kopalnych lub węgla. 
 • Geotermalne ogrzewanie i chłodzenie. Są bezpieczne, ciche i do 65% bardziej wydajne niż tradycyjne systemy HVAC. Wykorzystują naturalną energię cieplną Ziemi do ogrzewania i klimatyzacji, dlatego są zrównoważone i skuteczne.

Instalacja tego rodzaju systemów może być przyszłościowa dla firm.

Integracja z IoT i automatyzacja systemów chłodzących

Technologia pełni ważną rolę w branży HVAC. Ostatnio duży rozgłos zyskuje Internet Rzeczy (IoT), który w końcu urzeczywistnia się również w chłodnictwie przemysłowym!

IoT jest o wiele bardziej inteligentny i łatwo dostępny dla użytkowników. Producenci HVAC stosują tę technologię, wbudowując czujniki i inne urządzenia w systemy grzewcze i chłodzące. W ten sposób monitorują i gromadzą dane dotyczące wydajności oraz stanu układu chłodzenia w budynkach.

Oznacza to, że budynki z różnymi systemami mogą się ze sobą komunikować. W rezultacie są w stanie:

 • poprawić wydajność, 
 • zwiększyć komfort, 
 • zapewnić monitorowanie systemów w czasie rzeczywistym, 
 • przeprowadzić konserwację predykcyjną systemów HVAC.

Jednocześnie zarządzają i kontrolują poziom temperatury oraz wilgotności.

Co więcej, dzięki instalacji inteligentnych liczników, termostatów i czujników zarządcy uzyskują wyższy poziom kontroli nad działaniem budynku. Zbierają dane i kompilują je w raporty, które pomagają w identyfikacji trendów użytkowania, stanu systemu i przeszłej wydajności.

Dane mogą być dalej wykorzystywane do informowania o konserwacji zapobiegawczej i wykrywania źródeł awarii w celu szybszej naprawy.

Nowoczesne systemy HVAC samodzielnie diagnozują usterki. W efekcie technicy szybciej je usuwają, co minimalizuje przestoje sprzętu.

FAQ

Jaki jest cel chłodzenia przemysłowego?

Celem chłodzenia przemysłowego jest usuwania ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych. Jest to niezbędne z wielu powodów, np.: aby zapobiec przegrzaniu i awarii sprzętu, utrzymać bezpieczne środowisko pracy dla pracowników, chronić produkt przed zepsuciem lub degradacją czy zmniejszyć koszt energii.

Jak często należy konserwować przemysłowe systemy chłodzenia?

Częstotliwość konserwacji przemysłowych systemów chłodzenia różni się w zależności od konkretnej instalacji i środowiska, w którym działa. Jednak większość systemów powinna być kontrolowana i konserwowana co najmniej raz w roku. W ten sposób upewnisz się, że system działa wydajnie i nie zagraża mu awaria.

Czy przemysłowe systemy chłodnicze można zintegrować z odnawialnymi źródłami energii?

Tak, przemysłowe systemy chłodnicze można zintegrować z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak np. energia słoneczna i wiatrowa. Dzięki temu zmniejszysz ogólne zużycie energii przez system i obniżysz ślad węglowy obiektu.

Jaka jest średnia żywotność przemysłowego systemu chłodzenia?

Średnia żywotność przemysłowego systemu chłodzenia wynosi zazwyczaj 15 lat. W rzeczywistości będzie się jednak różnić w zależności od jakości systemu, środowiska pracy oraz poziomu konserwacji.

Podsumowanie

Chłodnictwo przemysłowe jest istotną częścią wielu procesów industrialnych. Usuwając ciepło z urządzeń i operacji, pomaga w zapobieganiu awariom sprzętu, ochronie pracowników i poprawie jakości produktu.

Jeśli rozważasz zastosowanie przemysłowego systemu chłodzenia w zakładzie, skonsultuj się z wykwalifikowanym inżynierem. W ten sposób określisz najlepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

Przy odpowiednim planowaniu i instalacji, przemysłowy system chłodzenia zapewni ci lata niezawodnej pracy. Przyczyni się też do utrzymania płynnej i wydajnej pracy zakładu.

Zdjęcie Bartosza Kułakowskiego - prezes zarządu w Hosetech sp. z o.o.

Autor artykułu

Bartosz Kułakowski

CEO Hosetech Sp.z o.o.

Bartosz Kułakowski jest specjalistą od węży i złączy przemysłowych z ponad 10 letnim doświadczeniem. Bartosz jest obecny w branży technicznej od 2013 roku. Zdobywał doświadczenie jako doradca techniczno-handlowy w sektorze tworzywowych taśm przenośnikowych, konstrukcji stalowych, węży i złączy przemysłowych. Od 2016 roku specjalizuje się wyłącznie w wężach i złączach. Twórca firmy HOSETECH Bartosz Kułakowski, obecnie HOSETECH Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

Czym jest chłodnictwo przemysłowe?

Dlaczego chłodnictwo przemysłowe jest ważne?

Utrzymuje wydajność sprzętu

Poprawia jakość produktów

Tworzy bezpieczne środowisko pracy

Zmniejsza koszty energetyczne

Zapewnia zgodność pracy z przepisami

Inne powody, dlaczego chłodnictwo przemysłowe jest ważne

Jakie są rodzaje chłodnictwa przemysłowego?

Czym jest suche chłodzenie?

Czym jest chłodzenie wyparne?

Czym jest chłodzenie kompresorowe?

Jaka jest zasada działania chłodnictwa przemysłowego?

Jakie są główne elementy systemu chłodnictwa przemysłowego?

Czym są wymienniki ciepła?

Czym jest kompresor w chłodnictwie przemysłowym?

Czym jest skraplacz?

Czym są urządzenia rozprężne?

Czym jest parownik?

Za co odpowiada pompa w chłodnictwie przemysłowym?

Za co odpowiada wentylator w chłodnictwie przemysłowym?

Do czego służy systemy sterowania w chłodnictwie przemysłowym?

Jakie czynniki brać pod uwagę podczas projektowania systemu chłodnictwa przemysłowego?

Czym jest obciążenie cieplne?

Jakie są czynniki środowiskowe brać pod uwagę podczas projektowania systemu chłodnictwa przemysłowego?

Czym jest efektywność energetyczna systemu chłodzenia?

Czym jest skalowalność systemu chłodzenia?

Konserwacja i bezpieczeństwo

Jakie są zalety efektywnego systemu chłodnictwa przemysłowego?

Zwiększona produktywność

Wydłużona żywotność sprzętu

Oszczędność energii

Gdzie chłodnictwo przemysłowe jest stosowane?

Systemy chłodnicze w zakładach produkcyjnych

Systemy chłodnicze w centrach danych

Systemy chłodnicze w zakładach energetycznych

Systemy chłodnicze w przetwórstwie spożywczym

Jakie są najnowsze trendy w chłodnictwie przemysłowym?

Inteligentne systemy chłodzenia

Ekologiczne rozwiązania chłodzące

Integracja z IoT i automatyzacja systemów chłodzących

FAQ

Jaki jest cel chłodzenia przemysłowego?

Jak często należy konserwować przemysłowe systemy chłodzenia?

Czy przemysłowe systemy chłodnicze można zintegrować z odnawialnymi źródłami energii?

Jaka jest średnia żywotność przemysłowego systemu chłodzenia?

Podsumowanie

;