Jak dbać o chiller? - Konserwacja chillerów

Konswerwacja chillera

Dlaczego warto regularnie konserwować chillery?

Chillery warto regularnie konserwować, ponieważ dobrze zadbane systemy chłodzenia nie zużywają tak dużo energii.

Natomiast te z zanieczyszczonymi rurami skraplacza lub parownika, wyciekającym czynnikiem chłodniczym z węży do chłodziwa, złym uzdatnianiem wody lub innymi problemami, mogą zwiększać koszty operacyjne. Ponadto nieraz wymagają nieplanowanych przestojów, podczas których odbędą się niezbędne naprawy i konserwacja.

Dlatego upewnij się, że twój plan serwisowy spełnia niezbędne minimum zalecane przez producenta danego chillera.

Lista kontrolna konserwacji chillerów

Poniżej przedstawiamy codzienne, cotygodniowe, comiesięczne i coroczne czynności konserwacyjne, które należy rozważyć, aby utrzymać przemysłowe agregaty wody lodowej w dobrym stanie.

Codzienna lista kontrolna chillerów

Codzienna konserwacja obejmuje analizę regularnego działania chillera:

 • Sprawdź temperatury wody lodowej wchodzącej i wychodzącej z systemu agregatu chłodniczego. 
 • Sprawdź i zweryfikuj temperatury wody skraplacza wpływającej i wypływającej z systemu. 
 • Sprawdź moc i prąd pobierany przez sprężarkę. 
 • Sprawdź poziom i temperaturę oleju. Uzupełnij go w razie potrzeby. 
 • Sprawdź ciśnienie skraplacza i parownika. 
 • Sprawdź i zapisz odczyty ciśnienia oleju. 
 • Sprawdź, czy w układzie agregatu chłodniczego nie występują nietypowe hałasy i wibracje.

Cotygodniowa lista kontrolna chillerów

Główne kroki cotygodniowej konserwacji chillera są następujące:

 • Sprawdź poziom płynu za pomocą wziernika. 
 • Sprawdzić przewody i wężownice pod kątem widocznych wycieków. 
 • Sprawdź stan zewnętrzny skraplacza. 
 • Sprawdź i zapisz wszystkie temperatury robocze i ciśnienia. Upewnij się, że wszystkie wartości odpowiadają normalnym warunkom pracy.

Comiesięczna lista kontrolna chillerów

Na koniec każdego miesiąca skup się na następujących zadaniach:

 • Sprawdź komponenty systemu pod kątem zużycia.
 • Sprawdź poziom smaru w pompach i silnikach. W razie potrzeby uzupełnij smar. 
 • Sprawdź skraplacz i wyczyść wężownice. 
 • Wyczyść filtry wody skraplacza. 
 • Uruchom chiller przy pełnym obciążeniu i sprawdź poziom cieczy w parowniku. 
 • Sprawdź silnik sprężarki pod kątem temperatury roboczej. Upewnij się, że nie dochodzi do jego przegrzania.

Coroczna lista kontrolna chillerów

Oprócz codziennych, cotygodniowych i comiesięcznych kontroli konserwacyjnych, zaplanuj coroczne przestoje. W ich trakcie:

 • Chemicznie umyj wężownice skraplacza.
 • Wymień wszystkie filtry oleju. 
 • Wymień cały olej. Upewnij się, że używasz tylko zatwierdzonego oleju.
 • Wyprostuj żebra i wentylatory skraplaczy chłodzonych powietrzem. 
 • Sprawdź filtr przewodu cieczy. W razie potrzeby wymień go. 
 • Sprawdź stan filtrów wody. W razie potrzeby wymień je.
 • Sprawdź jakość wody obiegowej w skraplaczach chłodzonych wodą. W razie potrzeby wymień wodę. 
 • Sprawdź stan zaworów odcinających. Nasmaruj ruchome części zaworu odcinającego. 
 • Sprawdź i zweryfikuj działanie wyłącznika krańcowego zaworu. 
 • Sprawdź i zweryfikuj działanie przepustnicy łopatkowej. 
 • Sprawdź stan fizyczny panelu rozrusznika. 
 • Sprawdź styki i końcówki komponentów elektrycznych. 
 • Sprawdź stan końcówek zacisków. W razie potrzeby wymień je.
 • Sprawdź luźne połączenia w obwodach elektrycznych i ich komponentach.

Jak konserwować chillery w lato?

W lato konserwuj chillery w następujący sposób:

 • usuń brud i zanieczyszczenia,
 • wyczyść wężownice, 
 • sprawdź filtr wlotowy skraplacza, 
 • oczyść i sprawdź panele i konstrukcję stalową, 
 • skontroluj szczelność, 
 • przeanalizuj system i wodę lodową, 
 • zaplanuj konserwację i serwis.

Po miesiącach pełnych wiatru, deszczu, liści i śniegu, agregatowi chłodniczemu prawdopodobnie przyda się trochę pielęgnacji. Dobra inspekcja i czyszczenie przed latem da ci pewność, że dalsza produkcja będzie przebiegała płynnie.

Poniżej tłumaczymy w szczegółach każdy krok z powyższej listy zadań.

Usuń brud i zanieczyszczenia

Jeśli agregat chłodniczy znajduje się na zewnątrz, brud, liście i inne zanieczyszczenia nie tylko będą go otaczały, ale nawet dostaną się do wnętrza obudowy. Usuń nieczystości, aby zapewnić dobry przepływ powietrza i dostęp do urządzenia.

W przypadku dokładniejszego czyszczenia w celu eliminacji gryzoni lub gniazd, zalecamy skorzystanie z usług profesjonalisty, który przeprowadzi ocenę ryzyka i ma świadomość wszystkich potencjalnych zagrożeń.

Wyczyść wężownice

Wężownice skraplacza i lamele agregatu chłodniczego również powinny być odpowiednio czyszczone, aby zapewniały skuteczną wymianę ciepła. Nagromadzony brud utrudnia przenoszenie temperatury w procesie chłodzenia, co zmusza chiller do cięższej pracy.

W efekcie zmniejsza się jego wydajność oraz rośnie zużycie energii i koszty operacyjne.

Węże do chillerów sprawdzaj i czyść za pomocą odpowiednich zatwierdzonych środków chemicznych i wody z sieci. Użyj do tego miękkiej szczotki ręcznej.

Myjka ciśnieniowa, niewłaściwe środki czyszczące i nieodpowiednie szczotki mogą uszkodzić urządzenie.

Sprawdź filtr wlotowy skraplacza

Zdejmij, sprawdź i wyczyść filtr wlotowy skraplacza. Jeśli nagromadzi się na nim brud, tak samo negatywnie wpłynie na wydajność chillera, jak zabrudzenie wężownicy skraplacza.

Jest to bardzo ważne w przypadku agregatów wody lodowej typu point of use, które zwykle są umieszczone wewnątrz, w zaolejonym lub zakurzonym środowisku.

Oczyść i sprawdź panele i konstrukcję stalową

Wytrzyj każdy panel i ramę agregatu wraz z konstrukcją nośną. Ponadto sprawdź całość pod kątem korozji lub naruszenia uszczelek paneli.

W razie stwierdzenia mankamentów należy je naprawić, aby zapobiec dodatkowym uszkodzeniom. Pozostawione zabrudzenia lub pleśń mogą szybko stać się trwałe i korozyjne.

Sprawdź też, czy na panelach, zawiasach lub wokół podstawy urządzenia nie gromadzi się woda.

Skontroluj szczelność

Przewody rurowe, pompy i powiązane komponenty wymagają kontroli. Jeśli zidentyfikujesz wyciek, natychmiast napraw dany element.

W przeciwieństwie do wody, wycieki czynnika chłodniczego i oleju są znacznie trudniejsze do wykrycia. Będą wymagały badań i testów szczelności.

Jeśli zostały zamontowane, należy też przetestować wszelkie stałe systemy wykrywania wycieków i alarmy.

Przeanalizuj system i wodę lodową

Chiller jest uważany za serce systemu. Jednak układ, który się z nim łączy, jest równie ważny dla zapewnienia optymalnej wydajności.

Filtry sprawdź pod kątem prawidłowego przepływu i ciśnienia. Zawory i siłowniki wraz z przełącznikami przepływu i ogrzewaniem śladowym zbadaj i przetestuj, aby uniknąć prostych alarmów.

W celu ochrony przed zamarzaniem przeprowadź test lepkości wody za pomocą refraktometru. Istnieje też możliwość analizy wody lodowej w ramach programu uzdatniania wody obejmującego glikol i inhibitory.

Zaplanuj konserwację i serwis

Wreszcie, co najważniejsze, zaplanuj serwis agregatu chłodniczego. Regularny harmonogram konserwacji jest najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, aby utrzymać system w dobrym stanie.

Inspekcja rozdzielnicy, testowanie sprężarek i komponentów elektronicznych - w tym lista kontrolna wymieniona powyżej zagwarantuje, że chiller działa dobrze i jest gotowy na lato.

Jednak niektóre procedury zapobiegawcze muszą zostać wykonane przez profesjonalistę.

Regularne kontrole i konserwacja sprawią, że system zawsze będzie działał optymalnie.

Jak konserwować chillery w zimę?

Aby skutecznie konserwować chillery w zimę, postępuj zgodnie z poniższymi radami:

 • przeciwdziałaj zamarzaniu, 
 • wyczyść wężownice i inne części systemu, 
 • sprawdź szczelność, 
 • zbadaj izolację, 
 • ustaw maksymalną wydajność, 
 • sprawdź grzałki karteru i parownika.

Dzięki temu zminimalizujesz wpływ zimowej aury na wydajność agregatu chłodniczego. Czytaj dalej, a dowiesz się więcej na temat każdej z wymienionych kwestii.

Przeciwdziałaj zamarzaniu

Aby zapobiec zamarzaniu agregatu chłodniczego, upewnij się, że ilość glikolu w układzie jest odpowiednia. W okresie zimowym sprawdzaj zawartość glikolu regularnie i utrzymuj go na stałym poziomie.

Prawidłowa ilość dla danego systemu powinna być określona w dokumentacji dostarczonej z urządzeniem.

Sprawdź również, czy taśma grzewcza i wszelkie połączenia nie są uszkodzone lub skorodowane. Dzięki temu unikniesz ryzyka awarii i zamarznięcia rur.

Pamiętaj, że wszelkie kontrole elektryczne powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego inżyniera przy użyciu odpowiedniego sprzętu.

Wyczyść wężownice i inne części systemu

Wężownice często są obciążone w miesiącach zimowych z powodu gromadzenia się brudu, pleśni i innych zanieczyszczeń. Osad zbiera się stopniowo, ale z czasem zmusza chiller do cięższej pracy, ponieważ zmniejsza przepływ powietrza, wydajność chłodzenia i ciśnienie.

Skutkuje to spadkiem efektywności, a tym samym zwiększa zużycie energii i koszty eksploatacji.

Aby uniknąć problemów, regularnie czyść i konserwuj wężownice. Przy okazji usuń wszelkie odpady, śmieci i ogólne zanieczyszczenia z otoczenia agregatu chłodniczego.

Poza tym, podobnie jak w przypadku konserwacji letniej, sprawdź i wyczyść inne elementy układu chłodniczego. Skup się przede wszystkim na filtrze wlotowym skraplacza, powłoce ochronnej żeberek/wężownicy skraplacza oraz panelach i konstrukcji stalowej.

Sprawdź szczelność

Wycieki marnują energię urządzenia i pieniądze firmy, dlatego każdy przedsiębiorca stara się ich unikać. Ty też regularnie sprawdzaj układ chłodniczy pod kątem nieszczelności.

Wycieki wody są na ogół oczywiste. Gdy je zauważysz, natychmiast zleć naprawę.

Jeśli zaś chodzi o wycieki płynu chłodniczego, są trudniejsze do wykrycia. Zazwyczaj wymagają testu szczelności, który przeprowadzi wykwalifikowany inżynier.

Zbadaj izolację

Upewnij się też, że izolacja termiczna jest w dobrym stanie. Powinna być prawidłowo przymocowana do zbiornika/rur - w miesiącach zimowych nie możesz pozwolić sobie na utratę ciepła.

Sprawdź też, czy nie ma wycieków kondensatu.

Napraw i wymień izolację tam, gdzie zajdzie taka konieczność.

Ustaw maksymalną wydajność

Ustawienia w panelach kontrolnych agregatów chłodniczych możesz zmieniać.

Gdy dostosowujesz wartości zadane do temperatury zewnętrznej, wydajność chillera będzie lepsza. Jest to prosta poprawka, która zwiększy oszczędność energii i pieniędzy.

Sprawdź grzałki skrzyni korbowej i parownika

Grzałki skrzyni korbowej i parownika znajdziesz w większości agregatów chłodniczych. Są one bardzo ważne przy zmianie zewnętrznych warunków termicznych, ponieważ doprowadzają wszystkie płyny do temperatury roboczej przed uruchomieniem systemu.

Gdyby grzałki były uszkodzone lub nie działały prawidłowo, chiller pracowałby znacznie ciężej podczas rozruchu, co doprowadziłoby do nadmiernego zużycia części.

Dlatego grzałki skrzyni korbowej i parownika sprawdzaj, testuj i w razie potrzeby wymieniaj.

Jakie są korzyści regularnej konserwacji chillerów?

Korzyści regularnej konserwacji chillerów to:

 • oszczędność kosztów, 
 • efektywność energetyczna, 
 • wydłużona żywotność, 
 • poprawiona wydajność i niezawodność,
 • bezpieczeństwo.

Czytaj dalej, a dowiesz się więcej o każdym punkcie z listy.

Oszczędność kosztów

Regularna konserwacja znacznie zmniejsza ryzyko kosztownych awarii. Chociaż nie unikniesz wszystkich usterek agregatu chłodniczego, dzięki serwisowi zaoszczędzisz sporo pieniędzy na nieprzewidzianych sytuacjach awaryjnych związanych z ogrzewaniem i chłodzeniem.

Efektywność energetyczna

Zadbany system chłodzenia może przynieść znaczne oszczędności energetyczne - nawet od 10% do 40%! Dlaczego więc nie zapewnisz swojemu chillerowi możliwości pracy z najwyższą wydajnością i nie skorzystasz z niższych miesięcznych rachunków za media?

Dzięki regularnej konserwacji jest to możliwe.

Wydłużona żywotność

Sprzęt, który jest zatkany brudem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami, musi pracować znacznie ciężej i dłużej, aby wytworzyć taką samą ilość chłodzenia. Skutkuje to przedwczesnym zużyciem lub awarią drogich podzespołów.

Po co marnować pieniądze na nowy sprzęt, skoro o wiele bardziej opłaca się konserwacja zapobiegawcza?  Przedłużenie żywotności agregatu chłodniczego zamiast zakupu nowego urządzenia jest korzystne dla twojego portfela.

Poprawiona wydajność i niezawodność

Aby dobrze wykonywać swoją pracę, chiller musi wydajnie odprowadzać ciepło. Dotyczy to wszystkich części urządzenia, a zwłaszcza jego obwodów chłodniczych.

Jeśli transfer ciepła jest niewystarczający, agregat nie będzie w stanie obniżyć temperatury do preferowanego poziomu. Co gorsza, może nawet nie zapewnić żadnego efektu chłodzenia!

Zanieczyszczenia w skraplaczu są jednymi z głównych przyczyn słabego transferu ciepła. Minerały z twardej wody, kamień, glony i brud mogą blokować rurki skraplacza. Ponadto osad z kamienia na podzespołach agregatu chłodniczego może zwiększać jego opór cieplny.

Gdy wystąpi którykolwiek z tych czynników, wydajność sprzętu z pewnością ucierpi.

Dlatego niezbędna jest odpowiednia konserwacja. Dzięki niej unikniesz powyższych problemów.

Bezpieczeństwo

Regularna konserwacja zwiększa również bezpieczeństwo pracy z chillerem, ponieważ zawczasu wykryjesz ewentualne przecieki. Z powodu nieszczelności niektórych elementów systemu czynnik chłodniczy może wydostawać się na zewnątrz, co stwarza zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale także pracowników.

Przecieki są też ryzykowne dla samego chillera. Niedostatek czynnika chłodniczego zmusza kompresor do wytężonej pracy, co skutkuje większymi kosztami energii, słabszym chłodzeniem i (co gorsza) większym ryzykiem awarii.

Jak często należy serwisować agregat wody lodowej?

Agregat wody lodowej należy serwisować przynajmniej raz do roku. Jednak zależy to od wielu czynników, w tym od typu chillera, jego środowiska pracy oraz intensywności użytkowania.

Niektóre czynności konserwacyjne należy przeprowadzać codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Dzięki temu z wyprzedzeniem wykryjesz spadki wydajności systemu i ewentualne usterki, które za nimi stoją.

W efekcie zapobiegniesz większym i kosztownym awariom.

Dlaczego warto zatrudniać profesjonalistów do konserwacji chillerów?

Istnieje wiele powodów, dla których warto zatrudniać profesjonalistów do konserwacji chillerów:

 • Specjalistyczna wiedza - Profesjonalni technicy posiadają kwalifikacje i doświadczenie, dzięki czemu prawidłowo przeprowadzą konserwację agregatu. Wiedzą, czego szukać i jak naprawiać usterki, zanim doprowadzą one do poważnych uszkodzeń. 
 • Zaawansowana konserwacja zapobiegawcza - Profesjonalny serwis wydłuży żywotność chillera i zapobiegnie kosztownym naprawom. Technicy przeprowadzą czyszczenie i smarowanie komponentów agregatu, sprawdzą poziom czynnika chłodniczego, poszukają ewentualnych przecieków, a także skontrolują podzespoły elektryczne i systemy zabezpieczeń. 
 • Spokój ducha - Świadomość, że o dobry stan chillera dbają profesjonaliści, zapewni ci spokój ducha. Nie będziesz martwił się ryzykiem nieoczekiwanych awarii lub kosztownymi naprawami.

FAQ

Czy chiller jest elementem systemu HVAC?

Tak, chiller jest częścią systemu HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji). Agregaty wody lodowej są wykorzystywane w systemach HVAC do zapewnienia klimatyzacji w budynkach poprzez generowanie wody lodowej, która chłodzi powietrze.

Jaka jest idealna temperatura agregatu chłodniczego?

Idealna temperatura agregatu chłodniczego zależy od konkretnego zastosowania i typu używanego chillera.

Jak agregat kontroluje temperaturę?

Agregat kontroluje temperaturę za pomocą regulatorów, które pozwalają użytkownikowi ustawić żądaną temperaturę i utrzymać ją w określonym zakresie. Regulatory wykorzystują części czułe na nacisk, cyfrowe elementy sterujące i inne czujniki do monitorowania systemu.

Podsumowanie

Agregaty wody lodowej zapewniają niezbędny chłód procesom produkcji i budynkom komercyjnym, ale wymagają regularnej konserwacji. Bez niej wydajność i niezawodność chillerów spada.

W artykule przygotowaliśmy poradnik konserwacji agregatów chłodniczych, który obejmuje wszystkie aspekty utrzymania systemu - od codziennych kontroli po coroczne dostrajanie. Przestrzegaj zebranych przez nas wytycznych, a zapewnisz sobie płynną i wydajną pracę chillera przez wiele lat. Dotyczy to zarówno okresu zimowego, jak i letniego.

Pamiętaj, że regularna kontrola podstawowych funkcji i odczytów urządzenia uchroni cię przed wieloma poważnymi usterkami w przyszłości.

Zdjęcie Bartosza Kułakowskiego - prezes zarządu w Hosetech sp. z o.o.

Autor artykułu

Bartosz Kułakowski

CEO Hosetech Sp.z o.o.

Bartosz Kułakowski jest specjalistą od węży i złączy przemysłowych z ponad 10 letnim doświadczeniem. Bartosz jest obecny w branży technicznej od 2013 roku. Zdobywał doświadczenie jako doradca techniczno-handlowy w sektorze tworzywowych taśm przenośnikowych, konstrukcji stalowych, węży i złączy przemysłowych. Od 2016 roku specjalizuje się wyłącznie w wężach i złączach. Twórca firmy HOSETECH Bartosz Kułakowski, obecnie HOSETECH Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

Dlaczego warto regularnie konserwować chillery?

Lista kontrolna konserwacji chillerów

Codzienna lista kontrolna chillerów

Cotygodniowa lista kontrolna chillerów

Comiesięczna lista kontrolna chillerów

Coroczna lista kontrolna chillerów

Jak konserwować chillery w lato?

Usuń brud i zanieczyszczenia

Wyczyść wężownice

Sprawdź filtr wlotowy skraplacza

Oczyść i sprawdź panele i konstrukcję stalową

Skontroluj szczelność

Przeanalizuj system i wodę lodową

Zaplanuj konserwację i serwis

Jak konserwować chillery w zimę?

Przeciwdziałaj zamarzaniu

Wyczyść wężownice i inne części systemu

Sprawdź szczelność

Zbadaj izolację

Ustaw maksymalną wydajność

Sprawdź grzałki skrzyni korbowej i parownika

Jakie są korzyści regularnej konserwacji chillerów?

Oszczędność kosztów

Efektywność energetyczna

Wydłużona żywotność

Poprawiona wydajność i niezawodność

Bezpieczeństwo

Jak często należy serwisować agregat wody lodowej?

Dlaczego warto zatrudniać profesjonalistów do konserwacji chillerów?

FAQ

Czy chiller jest elementem systemu HVAC?

Jaka jest idealna temperatura agregatu chłodniczego?

Jak agregat kontroluje temperaturę?

Podsumowanie

;